Daalders Plakje

Op dit moment zijn we druk bezig met het ombouwen van een ligboxenstal tot woonvorm met de prachtige naam: 't Daalders Plakje. Hier wordt te Drachtstercompagnie een landelijke woonvorm gerealiseerd met 6 appartementen.

Het betreft een landelijk gelegen, kleinschalig zorgcomplex voor 24/7 zorg. Meer informatie vindt u bij  Corries Thuiszorg

Daarnaast zijn Vrienden van 't Daalders Plakje erg actief, meer informatie hierover vindt u op Facebook

Op 21 juli aanstaande zal de burgemeester van Smallingeland de woonvorm officieel openen. Deze pagina zal de komende aangevuld worden met recent fotomateriaal.

© 2019 WEBOSA BOUW